دانلود رایگان


تحقيق ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقيق ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان مقدمه:
رشته حقوق عمومي بالاخص حقوق اداري در كشور عزيز ما ايران آنچنان كه بايد و شايد مثل حقوق خصوصي رشد و توسعه نيافته است؛ هر چند با مساعدت هايي كه پس از پيروزي انقلاب بوجود آمد اين رشته از غناي بيشتري برخوردار شده است. يك ملت گروهي از افراد هستند كه تحت سلطه يك اقتدار بوده و از قوانين مشترك پيروي ميكنند و به عنوان انجمن سياسي يك ملت به شمار ميرود و يك نهاد مقتدر را حكومت مي نامند. اعمال قانونگذاري، اداري، قضايي، وظيفه مهم حكومت هستند.
ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداري در استان و كشور را پايه ريزي مي نمايد. در واقع ما نمي توانيم با چشم پوشي از مسائل هر چند به نظر كوچك از نظر بزرگان، ولي بسيار مهم گذشت و مسائل را در كلان حل و فصل كرد زيرا تمام مسئوليت هاي بزرگ از همين شهرستان و شايد روستا شروع شده باشد سازمان اداري در شهرستان كه شامل فرمانداري، بخشداري، دهياري و شورا و شهرداري ... ميباشد از مهمترين اركان پايه اي حكومتي ميباشند در واقع اگر مسائل ريشه اي و درست و اساسي در همين مناطق به ظاهر كوچك نهادينه شود و درست و صحيح و اصولي پيش رود ما شاهد يك دموكراسي پويا و سالم در كشور خواهيم بود. ما بايد باور كنيم جداي از مسئوليت هاي مهم قواي سه گانه و هيئت دولت و امور استاني نمي توان از مسئوليت هاي خطير و پايه اي در شهرستان و بخش و روستا به سادگي گذشت هر چند واگذاري اموري مثل شوراها بدست مردم كه قوانين آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامي ايران به تصويب رسيد. البته قوانين شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولي چون حكومت قائل به دموكراسي نبود رشد كافي هرگز نكرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر نيز كه اين تحقيق آماده ميشود نيز (مورخ 7/5/88) در مجلس شوراي اسلامي بحث واگذاري شهرداران كلان شهر ها را به وزارت كشور متأسفانه در حال تصويب نهايي است .با نگاهي به مسئوليت هاي فرمانداران و بخشداران از وظايف و اختيارات ‌آنها و اهميت آنها بيشتر آگاه خواهيم بود.
ولي بايد گفت شوراها كه ما اعتقاد به عدم تمركز اداي و حكومت هاي دموكراسي غير متمركز داريم يكي از دستاد آورد هاي مهم آن بشمار ميرود اميد است دولت مردان نيز بجاي شعار دموكراسي و كوچك شدن دولتها با دادن اختيارات كافي به شهرستان ها و ضمن اجراي حكومتي دموكراتيك با سپردن امور مردم به دست مردم كه صاحبان واقعي قدرت هستند به وظيفه خود عمل نموده و رضاي خدا و خلق خدا را فراهم نمايند نه فقط شعار كوچك شدن دولت (اصل 44 ق.ا) را بدهند ولي همانطور كه در بالاي درج شد امروز نيايندو در مجلس تصويب نمايند كه شهرداران را وزارت كشور پيشنهاد و انتخاب نمايد.

فهرست مطالب:
مقدمه
سازمان اداري كشور در شهرستان ها
مبحث اول: نظام ها يا سبك هاي اداري
بخش اول: تعريف و اقسام عدم تمركز اداري
بخش دوم: ويژگي هاي عدم تمركز اداري
راههاي قيموميت اداري
بخش سوم: محاسن و معايب عدم تمركز اداري
محاسن عدم تمركز اداري
بند چهارم: تاريخچه تمركز و عدم تمركز اداري در ايران
مبحث دوم: تقسيمات كشوري
مبحث سوم: سازمان منطقه اي قوه مركزي و سازمان هاي محلي
بند اول: سازمان منطقه اي قوه مركزي در تقسيمات كشوري
فرمانداران
بخشداران
وظايف امنيتي فرمانداران
شوراي تامين شهرستان
وظايف سياسي
وظايف اداري فرمانداران
وظايف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهرداي ها و دهياري هاي كشور
ساير وظايف فرمانداران
مبحث سوم: نهادهاي عمومي محلي (شوراها)
شوراها در قانون اساسي
شوراها در قوانين و مقررات ديگر
اصول تشكيلات شوراها
تعداد اعضاء شوراها
تعداد اعضاي علي البدل
انواع شوراها
شوراي اسلامي روستا
شوراي بخش
شوراي شهر و شهرك
شوراي اسلامي شهرستان
چگونگي انتخاب اعضاي شورا
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
محرومان از انتخاب شدن
محرومان از انتخاب شدن به دليل سوابق
اعلام داوطلبي، بررسي صلاحيت و چگونگي رسيدگي به شكايت داوطلبان
رسالت شوراها طبق قانون اساسي
نظارت بر اداره امور كشور
وظايف و اختيارات شوراها طبق قانون عادي
وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش
وظايف شوراي اسلامي شهر
نظارت شوراي شهر بر عملكرد شهرداري و شهردار
وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهرستان
سازمان شهرداري ها
فعاليت هاي اداره
1-هدف پليس اداري عمومي (پليس عمومي)
نتيجه گيري
منابع و مآخذ

تحقيق ساختار حقوقي


قوانین سازمان اداري در شهرستان


نظام ها يا سبك هاي اداري


تعريف و اقسام عدم تمركز اداري


محاسن و معايب عدم تمركز اداري


تاريخچه تمركز و عدم تمركز


تقسيمات كشوري


دانلود تحقیق


تحقیق رشته حقوق


حقوق استانداری


حقوق شهرستان ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرتال خبری وزارت کشور | مدیریت عملکرد وزارت کشور (ستاد ...

طراحی و استقرار سامانه مديريت عملكرد وزارت كشور، سازمان هاي وابسته و استانداري ها و فرمانداریها در هفت (7) محور اختصاصی و ده (10) برنامه عمومی اصلاح ساختار نظام اداری به شرح زیر:

پرتال خبری وزارت کشور | مدیریت عملکرد وزارت کشور (ستاد ...

طراحی و استقرار سامانه مديريت عملكرد وزارت كشور، سازمان هاي وابسته و استانداري ها و فرمانداریها در هفت (7) محور اختصاصی و ده (10) برنامه عمومی اصلاح ساختار نظام اداری به شرح زیر:

دفتر امور حقوقي | تصويب نامه در خصوص برنامه راهبردي ارتقاي ...

تصويب نامه در خصوص برنامه راهبردي ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد در مبادلات مرزي 1394/08/17 10/5/ متن کامل قانون 2016

پرتال خبری وزارت کشور | مدیریت عملکرد وزارت کشور (ستاد ...

طراحی و استقرار سامانه مديريت عملكرد وزارت كشور، سازمان هاي وابسته و استانداري ها و فرمانداریها در هفت (7) محور اختصاصی و ده (10) برنامه عمومی اصلاح ساختار نظام اداری به شرح زیر:

تحقیق ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان

دانلود تحقیق با موضوع ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان، در قالب word و در 120 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، مبحث اول: نظام‌ها يا سبك‌هاي اداری، بخش اول: تعريف و اقسام عدم تمركز اداري، بخش دوم: ويژگي‌هاي ...

پرتال خبری وزارت کشور | مدیریت عملکرد وزارت کشور (ستاد ...

طراحی و استقرار سامانه مديريت عملكرد وزارت كشور، سازمان هاي وابسته و استانداري ها و فرمانداریها در هفت (7) محور اختصاصی و ده (10) برنامه عمومی اصلاح ساختار نظام اداری به شرح زیر:

تحقیق ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان

دانلود تحقیق با موضوع ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان، در قالب word و در 120 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، مبحث اول: نظام‌ها يا سبك‌هاي اداری، بخش اول: تعريف و اقسام عدم تمركز اداري، بخش دوم: ويژگي‌هاي ...

تحقیق ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان

دانلود تحقیق با موضوع ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان، در قالب word و در 120 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، مبحث اول: نظام‌ها يا سبك‌هاي اداری، بخش اول: تعريف و اقسام عدم تمركز اداري، بخش دوم: ويژگي‌هاي ...

تحقيق مردم سالاري، بررسي يك نظريه در دو نظام حقوقي


تحقيق آشنايي با بتن


تحقيق حسابرسي


تحقيق خصوصي سازي


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سلسله (واقع در استان لرستان)


نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان نطنز (واقع در استان اصفهان)


پرسشنامه هوش معنوی


تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه


مسائل کارگاه PLC به همراه پاسخ


بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی