دانلود رایگان


تحقيق سرقفلي، حق كسب و پيشه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقيق سرقفلي، حق كسب و پيشه مقدمه:
به نظر مي رسد در اماكن تجاري در بسياري ازشغلها محل كار براي شخص اهميت زيادي دارد. به اين صورت كه وقتي شخصي مغازه اي باز مي كند بعد از يك مدت اعتباري پيدا مي كند ، مشتريهايي پيدا مي كندحق سرقفلي ناظر به همين حالت است يعني حقي كه براي صاحب مغازه در رابطه با مشتريها ومحل پيدا مي شود. زيرا اگرمستأجر محل كارش را تغيير دهد مشتريهاي خود را از دست مي دهد ومجدداً بايد از صفر شروع كند.
سر قفلي مفهومي متمايز از حق كسب وپيشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق كسب وپيشه وتجارت است نه سر قفلي. با توجه به اينكه فقها درمورد خلاف شرع بودن اين نهاد حقوقي حكمي نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب اين پدیده پذيرفته واغلب محاكم حتي ديوان عالي كشور هم حق كسب وپيشه وتجارت را موردحكم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم اين مسئله پذيرفته است دراعتبار حق كسب وپيشه وتجارت ترديدي نيست.

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول: كليات
گفتاراول : تعريف سرقفلي
گفتار دوم: تعريف حق كسب وپيشه وتجارت
گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلي با حق كسبه وپيشه وتجارت
فصل دوم: بررسي ماهيت حقوقي وفقهي سرقفلي
گفتاراول: سوابق تاريخي
بند اول: قانون تعديل مال الاجاره مصوب 1317
بند دوم : قانون سال 1339
بند سوم : قانون روابط مؤجرومستأجر سال 1356
بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362
بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365
بندششم: قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1376
گفتار دوم : وضعيت سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت ازنظر فقهي
بند اول: نظريات امام خميني
بند دوم نظريات حضرت آیت الله خويي (ره)
بند سوم : نظرآيت الله سيد علي حسيني سيستاني
بند چهارم : نظرسيد عبد الكريم موسوي اردبيلي
بند پنجم: نظير ميرزا جوادتبريزي
بند ششم: نظر سيد مهدي موسوي شهري
فصل سوم: احكام سر قفلي و حق كسب و پيشه و تجارت
گفتار اول : سر قفلي دررابطه مالك ومستأجر دست اول
گفتار دوم: سر قفلي دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم
گفتار سوم : مبلغ سرقفلي
گفتار چهارم: نكاتي درباب سرقفلي
فصل چهارم: دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه
گفتاراول : موارد پرداخت كل سرقفلي به مستأجر
مبحث اول: تخليه به لحاظ احداث بنا
مبحث دوم: تخليه به منظور احتياج شخصي موجر
محبث سوم : تخليه محل كسب براي سكونت
گفتار دوم : موردي كه نصف سر قفلي اسقاط مي شود (انقال به غير)
گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلي
محبث اول : تخليه به لحاظ تعدي و نفریط
مبحث دوم : تخليه به لحاظ تغيير شغل
مبحث سوم : تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها
مبحث چهارم : تخليه به لحاظ تخلف از شرط
گفتار چهارم : گزارش كارگاه حقوقي در مورد سر قفلي
منابع و مأخذ
حق كسب و پيشه


قوانین سرقفلي


تعريف سرقفلي


تعريف حق كسب و پيشه و تجارت


تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه


بررسي ماهيت حقوق و فقهي سرقفلي


دانلود تحقیق


تحقیق رشته حقوق


کار تحقیقی حقوق


قوانین سرقفلی


احكام سر قفلي


احکام حق كسب و پيشه


احکام تجارت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت-پايان نامه حقوق - دانلود ...

از آنجایي كه حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت از عناصر مختلفي تشكيل شده و بعضي از اين عناصر منقول و برخي ديگر غيرمنقول مي­باشد، لذا اين حقوق به تبع موضوع خود به صورت منقول يا غيرمنقول در خواهد آمد.

تحقیق حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلی)

دانلود تحقیق در مورد حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلی)، در قالب word و در 70 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: كليات، گفتار اول: تعريف سرقفلي، گفتار دوم: تعريف حق كسب و پيشه و تجارت، گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلي با حق كسبه و پيشه و ...

تحقیق حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلی) | shipfile

تحقیق حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلی) دانلود تحقیق در مورد حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلی)، در قالب word و در 70 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: كليات. گفتار اول: تعريف سرقفلي

حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي در حقوق ايران |كتاب سيتي

ليست كتابهاي حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي در حقوق ايران موجود در سايت كتاب سيتي

غنی فایل | دانلود تحقیق نقدی بر سرقفلی و حق كسب و پيشه و ...

مقدمه سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از مهمترين مباحث مربوط به اجاره است كه جايگاه بسيار مهمي در مباحث حقوقي و اقتصادي داشته، تغيير و تحول اين نهاد حقوقي و تقنين در اين باب هميشه حساسيت‌زا و بحث‌انگيز بوده است كه خود ...

بایگانی‌های بررسی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه، تفاوت سرقفلی ...

در تعريف سرقفلي و حق كسب پيشه و تجارت حق سرقفلي عبارت است از«حقي كه تاجر براي تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد. در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم: سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت.

تحقیق حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلی)

دانلود تحقیق در مورد حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلی)، در قالب word و در 70 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: كليات، گفتار اول: تعريف سرقفلي، گفتار دوم: تعريف حق كسب و پيشه و تجارت، گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلي با حق كسبه و پيشه و ...

حق سرقفلی و حق كسب و پيشه و تجارت : دانلود پایان نامه ارشد ...

دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع " حق سرقفلی و حق كسب و پيشه و تجارت" برای شما عزیزان فراهم کرده است

انجمن علمی دانشجویان حقوق دانشگاه اصفهان: سرقفلي (حق كسب و ...

21/12/2004 · سرقفلي (حق كسب و ژيشه) به نام خدا کارگاه حقوقی موضوع: حق کسب و پيشه و تجارت (سرقفلی) - بررسی رای اصراری حقوقی ش. 19-20/4/1373 پرونده ش.1374-4؛ اختلاف شعبه 22 ديوان عالی کشور و دادگاه حقوقی يک کرج. هيات ...

بایگانی‌های بررسی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه، تفاوت سرقفلی ...

در تعريف سرقفلي و حق كسب پيشه و تجارت حق سرقفلي عبارت است از«حقي كه تاجر براي تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد. در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم: سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت.

تحقیق حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلی)

دانلود تحقیق در مورد حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلی)، در قالب word و در 70 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: كليات، گفتار اول: تعريف سرقفلي، گفتار دوم: تعريف حق كسب و پيشه و تجارت، گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلي با حق كسبه و پيشه و ...

حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت-پايان نامه حقوق - دانلود ...

از آنجایي كه حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت از عناصر مختلفي تشكيل شده و بعضي از اين عناصر منقول و برخي ديگر غيرمنقول مي­باشد، لذا اين حقوق به تبع موضوع خود به صورت منقول يا غيرمنقول در خواهد آمد.

حق سرقفلی و حق كسب و پيشه و تجارت : دانلود پایان نامه ارشد ...

حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت كه از بحثهاي مهم اجاره محلهاي تجاري هستند، از مهمترين قوانين هر كشور بوده و در ايران از تأسيسهاي حقوقي رايج در حقوق موضوعه مي­باشد، كه در خصوص وحدت يا دوگانگي آن هم در دكترين و هم در رويه ...

پايان نامه با موضوع حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت

حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت كه از بحثهاي مهم اجاره محلهاي تجاري هستند، از مهمترين قوانين هر كشور بوده و در ايران از تأسيسهاي حقوقي رايج در حقوق موضوعه مي­باشد، كه در خصوص وحدت يا دوگانگي آن هم در دكترين و هم در رويه ...

فایل تحقيق سرقفلي، حق كسب و پيشه : u/datajoo

موضوع تحقيق سرقفلي، حق كسب و پيشه در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

تحقیق درباره سرقفلي و حق كسب - دانلود رایگان

رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی. نویسنده. ابراهیم عبدی‌پور فرد. استادیار دانشگاه قم. حقوق اسلامی · دوره 2، شماره 6 پاییز 1384. دریافت فایل: تحقيق سرقفلي، حق كسب و پيشه ...

حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت

سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از مهمترين مباحث مربوط به اجاره است كه جايگاه بسيار مهمي در مباحث حقوقي و اقتصادي داشته، تغيير و تحول اين نهاد حقوقي و تقنين در اين باب هميشه حساسيت‌زا و بحث‌انگيز بوده است كه خود دليل بر ...

پايان نامه با موضوع حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت

حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت كه از بحثهاي مهم اجاره محلهاي تجاري هستند، از مهمترين قوانين هر كشور بوده و در ايران از تأسيسهاي حقوقي رايج در حقوق موضوعه مي­باشد، كه در خصوص وحدت يا دوگانگي آن هم در دكترين و هم در رويه ...

تحقیق حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلی)

دانلود تحقیق در مورد حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلی)، در قالب word و در 70 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: كليات، گفتار اول: تعريف سرقفلي، گفتار دوم: تعريف حق كسب و پيشه و تجارت، گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلي با حق كسبه و پيشه و ...

حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي در حقوق ايران |كتاب سيتي

ليست كتابهاي حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي در حقوق ايران موجود در سايت كتاب سيتي

حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي در حقوق ايران |كتاب سيتي

ليست كتابهاي حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي در حقوق ايران موجود در سايت كتاب سيتي

تحقيق دوپینگ و داروهای غیرمجاز ورزشی

تحقيق سايه روشنهايي از مسئوليت پذيري مسئوليت اجتماعي شركتها

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بوئین زهرا (واقع در استان قزوین)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بوئین زهرا (واقع در استان قزوین)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کوهدشت (واقع در استان لرستان)

بررسی بیمه ایران

سرویس منوال Canon EOS 20D

پروژه مدیریت کتابخانه با C#.Net

مقایسه باورهای فراشناختی، ذهن آگاهی و سندرم شناختی- توجهی در زنان با و بدون اختلال وسواس

مقایسه باورهای فراشناختی، ذهن آگاهی و سندرم شناختی- توجهی در زنان با و بدون اختلال وسواس